Kategoriler > İHALE İLANLARI

İŞHANI İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR (TRABZON)
Genel Müdürlük
 1. Trabzon İli, Merkez İlçesi, Gazipaşa Mah., 41 Pafta, 142 Ada, 235 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak yerine Trabzon Türk Kızılayı İşhanı Bina inşaatı anahtar teslimi götürü bedel ile yaptırılacaktır.
 2. Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
 3. İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih / İstanbul“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 350,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
  İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
 4. Firmaların ihale zarflarını en geç 3 MART 2014 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
 5. 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 4 MART 2014 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
 6. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
 7. Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
 8. Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
  .
  TÜRK KIZILAYI  
  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

Şartnameler 

İdari Şartname - Mali Şartname - Teknik Şartname -

Not: Şartnameler .PDF formatında olup Adobe (Acrobat) Reader 7.0 ve üzeri Programlarla görüntülenebilir.
- Ücretsiz Adobe PDF Reader programını indirmek isterseniz tıklayınız.

TEDARİKÇİMİZ OLMAK İSTER MİSİNİZ?
 
 
 
 

Türk Kızılayı kamu yararına çalışan bir kurum olup izin almaksızın yardım toplama hakkına sahiptir.

Firmalar, Gıda Bankacılığı Esaslarına göre çalışan Türk Kızılayı'na yaptıkları gıda, temizlik, giyecek, yakacak, bağışlarını gider kaydedip vergi muafiyetinden yararlanabilir.

BÜLTEN ABONELİĞİ